Promenite veličinu slova


A- A A+

Odaberite jezik za prevod

Zato što brinemo!Kojim starosnim dobima su namenjene preventivne čarape?Obzirom da se radi o preventivnim čarapama, one su namenjene mlađim osobama u cilju sprečavanja bolesti vena. Genetika je jedna od glavnih uzroka oboljenja, tako da osobe koje imaju genetsku predispoziciju treba obavezno da nose preventivne čarape i osobe koje imaju rizičan posao (na primer, studenti koji mnogo sede i uče, osobe moje se slabo kreću, osobe koje na poslu mnogo stoje ili sede itd). Nošenje preventivnih čarapa posebno se preporučuje u trudnoći. Osobe koje imaju šećernu bolest, limfedem ili teže oblike srčanih bolesti (urođene srčane mane), ne bi trebalo da nose preventivne čarape.povratak