Promenite veličinu slova


A- A A+

Odaberite jezik za prevod

Zato što brinemo!

Informišite se o inkontinenciji

Šta je inkontinencija?


Inkontinencija je stanje u kojem nemogućnost kontrolisanja ispuštanja urina i/ili feces-a predstavlja socijalni i higijenski problem koji se može objektivno dokazati.
Odnosno,inkontinencija je nevoljno ispuštanje
- mokraće
- stolice
u neprimereno vreme,na neprimerenom mestu.

Simptom je raznih bolesti i stanja, kao trajna ili povremena pojava, koja znatno umanjuje kvalitet života.

Inkontinencija je još uvek tabu tema, koju prate osećaj stida i potreba za izolacijom, čak se o tome teško priča i sa lekarom, što dovodi do toga da osobe sa ovim problemom ne dobijaju pomoć koja im je potrebna. Posledice takvog stava prema ovom problemu mogu biti telesne, psihičke i socijalne prirode.


Povratak na vrh

Najčešći oblici inkontinencije su:


STRES INKONTINENCIJA - Ovaj oblik najčešće pogađa mlađe osobe, pretežno žene. Uglavnom je posledica oslabljene muskulature karličnog dna, smanjene mogućnosti zatvaranja mišića mokraćne cevi ili hormonalnih promena, a gubitak mokraće nastaje kao posledica povećanja pritiska unutar trbušne duplje kod smeha, kašljanja, kijanja, dizanja tereta i sl.

Terapija: trening mišića karličnog dna, lekovi (hormonalna terapija), elektrostimulacija, a po potrebi i operacija.

Zbrinjavanje: ulošcima za lakši stepen inkontinencije.

URGENTNA INKONTINENCIJA -
Ovaj oblik inkontinencije je povezan sa jakim i neodložnim pozivom za mokrenjem, uz nelagodan osećaj kod pranja ruku ili kada se čuje šum vode. Urgentna inkontinencija je posledica čestih infekcija mokraćnih puteva ili nekih drugih oboljenja.

Terapija: toaletni trening, lekovi(hormonalna terapija).

Zbrinjavanje: ulošcima adekvatne moći upijanja u zavisnosti od stepena.

PRELIVNA INKONTINENCIJA - Poseban oblik inkontinencije, pogađa muškarce i javlja se kod opstrukcije (uvećanja prostate) uslovljene bolešću ili starošću. Povećanjem prostate nastaju blokade, pri čemu se sadržaj mokraćne bešike prilikom mokrenja u potpunosti ne isprazni, pa ostatak „pobegne“ u vidu kapljica.

Terapija: lekovi ili operativno otklanjanje uzroka.

Zbrinjavanje: anatomski oblikovanim ulošcima za muškarce koji nisu uočljivi.

REFLEKSNA INKONTINENCIJA - Oblik do kojeg dolazi zbog gubitka koordinacije funkcije mišića mokraćne bešike i mišića zatvarača (sfinktera), a usled prekida nervnih kanala koji povezuju centra za mokrenje u mozgu sa mokraćnom bešikom i mišićem zatvaračem.

Terapija: lekovi ili operativno.

Zbrinjavanje: ulošcima za teži oblik inkontinencije, a u zavisnosti od stepena problema i opšteg stanja pacijenta pelenama  a mogu se koristiti i pelene-gaćice.


Povratak na vrh

Stepenovanje težine inkontinencije urina


Stepen 0: kontinentne osobe- suve
Stepen 1: gubitak mokraće pri iznenandnom povećanju pritiska unutar trbučne duplje
Stepen 2: inkontinencija pri manjim fizičkim naporima
Stepen 3: totatlna inkontinencija kada se gubi urin nevezano za fizičku aktivnost


Povratak na vrh

Ko je sve pogođen inkontinencijom stolice?


Pre svega žene, osobe nakon operacije tumora debelog creva kao i starije osobe (treće životno doba). Inkontinencija stolice se može pojavitiu različitim stepenima: od nekontrolisanog ispuštanja gasova, zaprljanog donjeg veša, do nekontrolisanog gubitka stolice.
Važno je razgovarati sa svojim lekarom, jer dobra anamneza (istorija bolesti) prethodi početku uspešnog lečenja.


Povratak na vrh

Koji su uzroci inkontinencije stolice?


• Oštećenje mišića zatvarača anusa
• Slabost mišića karličnog dna
• Bolesti dijareje
• Oštećenje nerava
• Opstipacija (začepljenje) - smetnje funkcije debelog creva


Povratak na vrh

Incidenca inkontinencije


• 8% evropljana ima povremene probleme sa inkontinencijom
• 5% stanovništva je trajno inkontinentno
• Nemačka (1995) - 5 miliona inkontinentnih osoba
- U dobi od 21 do 60 inkontinentno je 5% žena i 1% muškaraca
- U dobi iznad 60 godine inkontinentno je 15% žena i 8% muškaraca
Izvor: GIH- Qualitats Manual-2000
• SAD (1997)- 12 miliona pacijenata inkontinentno
• Vojvodina- Srbija ? 160.000- 650.000 ?


Povratak na vrh

Zašto je inkontinencija u porastu?


• Minimalan, nedovoljan rad na prevenciji
• Produženje životnog veka
• Bolesti civilizacijskog razvoja
• Nedovoljno razvijenasvest i saznanje o ovom problemu


Povratak na vrh

Ko ima povećan rizik za inkontinenciju?


• Starije osobe
• Hronični bolesnici
• Invalidi - povrede kičmene moždine
• Žene - višestruke trudnoće, teški porođaji, postmenopauza
• Deca - noćno mokrenje


Povratak na vrh

Zašto osobe u starijem životnom dobu?


• Generalizovana ateroskleroza
• Bolesti prostate i mokraćnih puteva
• Stanja posle različitih operacija
• Neurološke bolesti
• Hronični zatvor (opstipacija)
• Dugotrajno uzimanje lekova (hipnotici, sedativi, analgetici)
• Promena životne sredine (boravak u bolnici, domovima za stare)


Povratak na vrh

Rizični faktori za pojavu inkontinencije


• Starosna dob
• Nepokretnost
• Bolesti urinarnog trakta
• Neurološka oboljenja
• Urođene anomalije


Povratak na vrh

Prevencija


Higijenske mere - održavanje ph urogenitalne sluznice (ph 4,5-5,5).

Intimate care - sredstvo za intimno negu posebno prilagođene kiselosti tj ph vrednosti. Održavanje područja ispred sluznice urogenitalnog trakta suvim, koristiti uloške za inkontinenciju odgovarajuće moći upijanja koji sprečavaju širenje neugodnih mirisa, infekcije, obezbeđuju sigurnost i diskretnost.

Jačanje mišića dna male karlice - vežbe po dr Kegelu – to je sistem vežbi koje delimo na vežbe prepoznavanja, jačanja i opuštanja mišića dna male karlice. Izvode se bilo kad i bilo gde, vrlo su jednostavne, nisu vidlive i važno je da se izvode kontinuirano.

Toaletni trening - je preventivno - terapijska merakojom se mokraćna bešika može istrenirati da se prazni uvek u tačno određeno vreme.

Na ovaj način se produžava razmak od jednog do drugog pražnjenja bešike (dnevnik mokrenja).


Povratak na vrh

Ako ne možete da kontrolišete mokrenjePovratak na vrh

Otklonite uzrok


Svaka osoba sa problemom inkontinencije o tome treba razgovarati sa lekarom.
Prvi sagovornik je izabrani lekar koji će na osnovu pregleda i razgovora utvrditi oblik inkontinencije, predložiti terapiju i način zbrinavanja,a ako je potrebno uputiti pacijenta odgovarajućem lekaru specijalisti (urologu, ginekologu, neurologu).


Povratak na vrh

Inkontinentne osobe trebaju znati


• Pojava inkontinencije je česta i ima trend rasta
• Inkontinencija nije nužno posledica životne dobi
• Inkontinencija pogađa i muškarce i žene
• Moguća je aktivna terapija
• Svaki tip inkontinencije zahteva odgovarajuću terapiju i način zbrinjavanja
• Bitno je razviti pozitivan stav, prihvatiti inkontinenciju i kvalitetno se zbrinuti


Povratak na vrh

Zbrinjavanje inkontinencije?


• Prilagođeno je stepenu i vrsti inkontinencije,
• Utvrditi potrebu svakog individualno
- Kada pelena? Kada uložak?
- Koje veličine i moći upijanja?
- Kada ga promeniti?

Ovakav stav prema problemu inkontinencije sprečava negativne posledice, a novac je pravilno utrošen.


Povratak na vrh

Pomoćno sredstvo za inkontinenciju


Pelene i ulošci nisu samo pomoćna sredstva, jer oni poboljšavaju kvalitet života
• Vraćaju osećaj sigurnosti
• Omogućuju samostalnost korisnika u svakodnevnim aktivnostima
• Nema socijalne izolacije
• Vraćaju dostojanstvo
Oni omogućuju uštedu.


Povratak na vrh

Posledice nezbrinute inkontinencije


Telesne:
Kožne infekcije, ojedi, gljivice, bakterije, dekubitus.
Psihičke:
Depresija, nesanica, umor.
Socijalne:
Ograničeno kretanje, usamljenost, izolacija.


Povratak na vrh

Cilj savremenog zbrinjavanja


• Prevencija nastajanja lokalnih promena na koži
• Prevencija infekcija mokraćnih puteva
• Isključiti kateter kao način zbrinjavanja
• Maksimalno ublažiti posledice starenja, kao neminovnog procesa
• Vratiti samopouzdanje
• Uštedeti pojedincu i društvu


Povratak na vrh

Video o vežbama kod inkontinencije
Povratak na vrh

Pogledajte video u vezi urinarne inkontinencije
Povratak na vrh

Pogledajte video o inkontinenciji
Povratak na vrh