Cilj

MI SMO SEBI POSTAVILI CILJ!

Osim distribucije najkvalitetnijih sredstava za zbrinjavanje inkontinencije, vršimo kontinuiranu edukaciju onih koji se suočavaju i žive sa ovim problemom, članova njihovih porodica, a takođe i svih u sistemu zdravstvene zaštite.

Radimo na prevenciji i edukaciji, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa ovim problemom.

Ostvarili smo saradnju sa mnogim humanitarnim organizacijama organizovali tribine širom Vojvodine u saradnji sa Sekretarijatom za zdravlje AP Vojvodine od 2001-2002g., na temu Inkontinencija – prevencija i njeno zbrinjavanje. Istraživanja su sprovedena u 26 ustanova za smeštaj starih i mentalno nedovoljno razvijenih lica.

Organizovali smo TRIBINE I SEMINARE:

 • 2002. u Novom Sadu u Srpskom lekarskom duštvu
 • 2002. u Sokobanji
 • 2004 u Domu zdravlja u Nišu
 • 2006 u Novom Sadu u Srpskom lekarskom društvu
 • 2006 u Niškoj Banji
 • 2007 u Novom Sadu i Beogradu u Gerontološkom forumu Caritas
 • 2007 na Paliću – za medicinsko osoblje Gerontoloških centara Srbije, na kojem je učestvovalo 97% gerontoloških centara, kako sa medicinskim sestrama tako i lekarima.
 • 2007 u saradnji sa Abenom iz Danske, održali smo seminar za medicinsko osoblje na temu Inkontinencija i zbrinjavanje sa posetama ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, kojom prilikom je dobijena akreditacija pri savezu zdravstvenih radnika Srbije.
 • 2008. u KBC Zvezdara – Beograd
 • 2008. u Kragujevcu
 • 2008. u Crvenom krstu Srbije – Beograd
 • 2010. u Kladovu
 • 2012. na Tari
 • 2016 i 2017 – SFUS, Kopaonik
 • 2016 i 2017 Sajam za penzionere, Novi Sad i Beograd

Od samog osnivanja vršeno je više istraživanje kolika se ušteda ostvaruje primenom savremenog načina zbrinjavanja inkontinencije.

Npr. Dom za ometene u razvoju u Veterniku (2001.), Neurologiji Kliničkog bolničkog centra Novi Sad (2003.), Gerontološki centar Subotica (2004.), Gerontološkom centru Niš (2004.), VMA, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju (Tema: neophodnost kvalitetnih pomagala za kvalitetni zdravstvenu negu pacijenata, 2013.), Gerontoliški Centar Kragujevac (2018.)

Kvalitet našeg rada je prepoznat te postajemo članovi KOMISIJE ZA STANDARDE IZ OBLASTI MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA INVALIDE I HENDIKEPIRANA LICA.

Usvajanje standarda ISO 9949-1,2,3 i ISO 11948-1,2 ROTHWELL METHOD,-2005g, EN ISO 16021, EN ISO 9999, – 2008g, EN ISO 12182- 2009g.
SimBex NS u rad uvodi ISO standard, ISO 9001 TUW,2 008g, što dovodi do velikog unapređenja našeg poslovanja.

Pratimo sva svetska dostignuća iz ove oblasti i nastavljamo edukaciju.