Cilj

MI SMO SEBI POSTAVILI CILJ – Sem distribucije najkvalitetnijih sredstava za zbrinjavanje inkontinencije, vršiti EDUKACIJU samih osoba sa ovim problemom, članova njihove porodice, a naročito zdravstvenih radnika, raditi na prevenciji, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa ovim problemom.

Da bi smo ostvarili postavljeni cilj sarađivali smo sa mnogim HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA kao što su:

HANDICAP INTERNATIONAL, EHO NOVI SAD, MALTESER NOVI SAD, NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR NOVI SAD, DOBROVOLJNI FOND SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE “ČOVEKOLJUBLJE“, CARITAS BEOGRAD I NOVI SAD, CARITAS SRBIJE, CRVENI KRST SRBIJE.

U saradnji sa Sekretarijatom za zdravlje AP Vojvodine od 2001-2002g. organizovali smo TRIBINE širom Vojvodine na temu INKONTINENCIJA – PREVENCIJA I NJENO ZBRINJAVANJE. Istraživanja su sprovedena u 26 ustanova za smeštaj starih i mentalno nedovoljno razvijenih lica.

Organizovali smo SEMINARE i TRIBINE:

februara 2002. u Novom Sadu u Srpskom lekarskom duštvu,

oktobra 2002. u Sokobanji,

oktobra 2004. u Domu zdravlja u Nišu,

oktobra 2006. u Novom Sadu u Srpskom lekarskom društvu,

decembra 2006. u Niškoj Banji,

martu i aprilu 2007. u Novom Sadu i Beogradu u Gerontološkom forumu Caritas,

juna 2008. KBC Zvezdara, Beograd,

septembra 2008. Kragujevac,

oktobar 2008. Crveni krst Srbije, Beograd,

septembar 2010. Kladovo.

Tema ovih seminara i tribina je bila posvećena SAVREMENIM METODAMA U ZBRINJAVANJU INKONTINENCIJE I EKONOMSKI ASPEKTI ISTOG.

U periodu od 2002. do 2004. godine bavili smo se istraživanjem kolika se ušteda ostvaruje primenom savremenog načina zbrinjavanja inkontinencije, i to novembra 2002.g. u Domu u Veterniku, novembra 2003. na Neurologiji Kliničkog bolničkog centra Novi Sad, u Gerontološkom centru Subotica marta 2004.g. i u Gerontološkom centru Niš oktobra 2004.g.

Kvalitet našeg rada je prepoznat te postajemo članovi KOMISIJE ZA STANDARDE IZ OBLASTI MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA INVALIDE I HENDIKEPIRANA LICA.

Novembra 2005.g. usvojeni su standardi ISO 9949-1,2,3 i ISO11948-1,2 ROTHWELL METHOD, a avgusta 2008. ENISO 16021, ENISO 9999, a maja 2009.g. ENISO 12182.

Septembra 2007.godine organizovali smo SEMINAR na Paliću sa temom KAKO POBOLJŠATI KVALITET ŽIVOTA STARIM I BOLESNIM za medicinsko osoblje Gerontoloških centara Srbije, na kojem je učestvovalo 97% gerontoloških centara, kako sa medicinskim sestrama tako i lekarima.

Novembra 2007. u saradnji sa Abenom iz Danske, čiji smo distributeri za Srbiju, održali smo seminar za srednje medicinsko osoblje na temu INKONTINENCIJA I ZBRINJAVANJE, sa posetama ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite. Dobijena je akreditacija pri savezu zdravstvenih radnika Srbije.