Istorijat

Simbex NS je osnovan 2001.godine, kada je inkontinencija bila tabu tema u Srbiji. Ljudi su se teško suočavali sa ovim problemom, a još teže pričali o samom problemu.
Ovim problemom se nisu posebno bavili ni zdravstveni radnici.

Propisi su papirne pelene definisali kao zamenu kod nemogućnosti korišćenja katetera i takvim osobama odobravano do 30 komada mesečno, a o samom kvalitetu pelena, zbrinjavanju osoba sa ovim problemom, prevenciji, nije bilo ni reči.

SimBex NS je među prvima predložio uvođenje MDS 1/93 tehnike kao parametra za merenje kvaliteta moći upijanja pomagala koja se izdaju na recept.
U saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom uticali smo na izmene Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima.

Izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima u 2014-oj godini, propisan je minimalan kvalitet po MDS tehnici 1/93 koje pelene moraju da ispunjavaju, te uvedeno i pravo na uloške za inkontinenciju.

Pravo na pelene ne recept imaju samo određene dijagnoze bolesti, i to samo u količini od 60 komada mesečno, a kako ni sistem kontrole kvaliteta nije ostvaren, saradnja, edukacija i ukazivanje na probleme institucijama u sistemu, je svakako i dalje jedan od naših primarnih ciljeva.