Istorijat

Kada je Simbex osnovan 2001.godine, INKONTINENCIJA je bila tabu tema u Srbiji. Ljudi su se stideli da pričaju o ovom problemu i sa porodicom i sa lekarima, dok ni zdravstveni radnici ovom problemu nisu pridavali mnogo pažnje, niti su se njime bavili.

Zakon je papirne pelene definisao kao zamenu kod nemogućnosti korišćenja katetera i odobravao je takvim osobama do 30 komada mesečno, a o kvalitetu pelena, zbrinjavanju osoba sa ovim problemom, prevenciji, nije bilo ni reči.