Kvalitet

Osnovno opredeljenje u politici IMS u preduzeću „SIMBEX NS“ je:


• zadovoljenje kupaca i korisnika i sticanje njihovog potpunog poverenja;
• optimizacija potrošnje materijala, energije i vode;
• minimiziranje količine ukupnog otpada i njegovo ispravno uklanjanje;
• razvijanje svesti o zaštiti, oplemenjivanju i unapređenju zdrave životne sredine;
• optimizacija u ostvarenju bezbednih i zdravih uslova za rad, a minimiziranje profesionalnih oboljenja i povreda na radu;
• obaveza prevencije povreda i bolesti;
• unapređivanje i proširivanje znanja zaposlenih, uvođenje novih metoda rada i računarski podržavanog informacionog sistema i efikasno upravljanje i rukovođenje;
• postizanje i održavanje nivoa ekonomičnosti poslovanja koji obezbeđuje stalno poboljšavanje standarda i socijalne sigurnosti zaposlenih i humanizaciju rada, stalno poboljšavanje motivacije za rad i zadovoljstva u radu zaposlenih;
• razvijanje osećaja odgovornosti kod zaposlenih za realizaciju ove politike, stimulisanje kreativnosti i inicijative, negovanje dobrih međuljudskih odnosa i timskog rada zaposlenih;
• upravljanje rizicima i prilikama na procesima.

Realizacija takvog opredeljenja bazirana je na stručnom, sposobnom i kreativnom kadru i tehničko-tehnološkim resursima organizovanim kroz savremen sistem poslovanja koji se neprekidno usavršava i teži da bude u samom vrhu ove delatnosti.

Svi zaposleni u preduzeću „SIMBEX NS“ dužni su da se pridržavaju dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015.,SRPS ISO 14001:2015.,SRPS ISO 45001:2018., i da je sprovode, a istovremeno imaju ovlašćenje i odgovornost da svojim inicijativama poboljšavaju način rada i podižu nivo kvaliteta.


Oni su dužni da budu nosioci nove kulture rada, čime afirmišu sebe i daju doprinos preduzeću i društvu uopšte.


Za najniži nivo našeg rada podrazumevamo pravovremeno, sveobuhvatno i kvalitetno izvršavanje ugovorenih obaveza i zaštitu interesa naših kupaca i poslovnih partnera svuda i trajno.
Organizacija upravlja rizicima i prilikama po procesima


Naši kupci i poslovni partneri u to mogu biti potpuno uvereni, jer…

»Mi brinemo o onima koji su pomalo zaboravljeni«