Misija

Misija SIMBEX NS da u punoj saradnji sa svojim partnerima postigne kontinurirano snabdevanje nekih od najosetljivijih grupa stanovništa sa visoko kvalitetim proizvodima, da obezbedi pravovremenost i raspoloživost a da pri tome vodi računa o zadovoljenju interesnih grupa, ali i o svom doprinosu za očuvanje životne sredine i obezbeđivanju bezbednosti na radu za sve zaposlene.