Promenite veličinu slova


A- A A+

Odaberite jezik za prevod

Zato što brinemo!Kako sprečiti pojavu dekubitusa i drugih neželjenih posledica kod nepokretnih pacijenata?Kod pacijenata koji su duži vremenski peiod vezani za krevet, kao posledica često se javlja dekubitus. Pošto ga je veoma teško sprečiti, u njegovoj prevenciji neophodno je preduzeti sve poznate antidekubitalne mere. One podrazumevaju pre svega korišćenje antidekubitalnog dušeka i jastuka raznih oblika, kao i pospešivanje periferne cirkulacije, što se postiže češćom masažom i promenom položaja pacijenata.povratak