Da li mogu da koristim uložak, a da obavljam sve svakodnevne aktivnosti?

Ukoliko se izabere uložak koji po veličini i moći upijanja odgovara stepenu problema inkontinencije, pacijenti su potpuno sigurni i mogu da obavljaju sve svakodnevne aktivnosti. Osobe koje imaju problem sa inkontinencijom često se izoluju i odlučuju da ostanu kod kuće, obzirom da se plaše da im toalet neće biti stalno dostupan, da neće uspeti da „zadrže“ i da će se osramotiti. Korišćenjem uložaka nestaju ovi strahovi i značajno se povećava kvalitet života.