Kako sprečiti pojavu dekubitusa i drugih neželjenih posledica kod nepokretnih pacijenata?

Kod pacijenata koji su duži vremenski peiod vezani za krevet, kao posledica često se javlja dekubitus. Pošto ga je veoma teško sprečiti, u njegovoj prevenciji neophodno je preduzeti sve poznate antidekubitalne mere. One podrazumevaju pre svega korišćenje antidekubitalnog dušeka i jastuka raznih oblika, kao i pospešivanje periferne cirkulacije, što se postiže češćom masažom i promenom položaja pacijenata.