Šta određuje kvalitet pelene za odrasle?

Obzirom da se govori o proizvodu čija je osnovna funkcija upijanje urina, kvalitet pelene određuje moć upijanja, koja je jedini realan pokazatelj.

Zato prilikom kupovine pelene, posebnu pažnju treba da obratite na moći upijanja izražene u ml, koje su navedene na deklaraciji. Ovo je važno kako biste za određenu cenu dobili najkvalitetniji proizvod.