Prihvatanje ove Politike o privatnosti i zaštiti podataka
Pre dalje aktivnosti na našem web sajtu, preporučujemo da pažljivo pročitate Politiku privatnosti.

Sajt poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke dobijene od strane posetilaca, korisnika sajta i poručioca robe se neće davati na uvid trećoj strani osim u svrhu obrade podataka u cilju pružanja usluga i informacija koje ste tražili, a koristiće ih sektor nadležan za razvoj, marketing i prodaju, kao i kompanija koja obavlja slanje naručenih proizvoda ili distributer proizvoda.

Ako niste saglasni sa ovom Politikom i ne želite da se vaši podaci o ličnosti koriste kako je ovde naznačeno, ne treba da nastavite sa korišćenjem našeg web sajta i ne treba da nam dajete svoje podatke o ličnosti. Naglašavamo da svaki put kada koristite naš web sajt podležete našoj Politici i daljim pristupom, pretragom i drugim korišćenjem našeg web sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovom Politikom.

 

 Osnovne informacije o rukovaocu:

Rukovalac podacima je Kompanija SIMBEX NS DOO, Vojvode Bojovića 4, 21000 Novi Sad, u daljem tekstu: Kompanija.

Obavezni podaci:

 

Ovo je minimalna količina informacija koja je uobičajena i potrebna da bi Vi bili u mogućnosti da izvršite kupovinu, i da Vam se može izvršiti isporuka. Ako ne želite da nam obezbedite te podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj lični nalog i izvršite kupovine na našem web sajtu.

Kada koristite naše usluge kupovine online putem web sajta, pored navedenih podataka dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj e-mail adresi, kako bi potvrdili kupovinu i poslali Vam porudžbenicu.

Ukoliko vršite online plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu www.simbex.rs odnosno kao gost.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke). Više o našim partnerima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

Podaci o ličnosti u cilju marketinga i slanja e-biltena, slanja upitnika o zadovoljstvu kupaca, ocene zadovoljstva kupaca uslugom kupovine se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dajete saglasnost Kompaniji za prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti i možete opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja Kompaniji na imejl-adresu ili poštansku adresu kako je utvrđeno u nastavku. Nakon prijema opoziva saglasnosti, Kompanija je dužna da izbriše sve podatke i da ih dalje ne čuva i ne koristi. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Vremesnki rok čuvanja podataka

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe. Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na  web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), SIMBEX NS će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja, nakon čega se brišu svi podaci.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe na SIMBEX NS DOO  internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, uračunavajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti. Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

 

Bezbednost i zaštita podataka

Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

Stojimo na raspolaganju da vam odgovorimo na sva pitanja koja se tiču zaštite Vaših podataka:

Sva pitanja i nedoumice u vezi obrade Vaših ličnih podataka, možete uputiti putem pošte na adresu SIMBEX NS DOO, Vojvode Bojovića 4, 21000 Novi Sad ili na email adresu kompanije.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Jelena Šuštum, mail adresa: jelena.sustum@simbex.rs .

 

Prava lica čiji se podaci obrađuju:

U svakom momentu imate pravo da ostvarite sledeća prava:
a) da Vam omogućimo  pristup vašim podacima  o ličnosti: U svakom trenutku imate pravo da od naše kompanije zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka  o ličnosti koje čuvamo, period  tokom  kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke

  1. b) da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo– Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko  ne zahtevate Vam se kopija  dostavi na drugi način.
  2. c) da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti – Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i  da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli.
  3. d) da zahtevate brisanje podataka o ličnosti– U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.
  4. e) da ograničite  obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju: – da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.
  5. f) da podnesete pravo na prigovor – u svakom momentu možete podneti prigovor našoj kompaniji na obradu Vaših podataka (na gore pomenuti način)
  6. g) da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu: -Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše kompanije da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.
  7. h) da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti
  8. i)da podnesete tužbu povereniku: -U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Izmene i dopune politike privatnosti: Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima. Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici.

 

Politika o kolačićima

Takozvani kolačići se koriste kao pomoć od strane sistemskih software za web sajtove, tako da mogu da prepoznaju korisnika koji je prethodno već posećivao taj isti web sajt. Oni takođe mogu zapamtiti informaciju Vašeg korisničkog imena i lozinke koje ste prijavili na našem web sajtu. Većina web čitača automatski dozvoljavaju cookies. Ako ne zelite da prihvatite cookies, trebali bi ste pročitati informaciju koja dolazi zajedno sa vašim čitačem-softverom, da bi videli na koji način Vi možete sistemski isključiti cookies kod Vas, na Vašem računaru.

Zapravo, radi se o odomaćenom načinu rada savremenih portala, tako da ako ste redovan posetilac, software Vas automatski prepoznaje, i olakšava Vaš pristup.

Korišćenje kolačića
Kolačići su industrijski standard koji se koristi kako bi se osiguralo da je vaša kupovina na našem web sajtu  efikasnija i bezbednija i kolačići se koriste na svim web sajtovima za kupovinu, čija je glavna svrha unapređenje i web sajta, usluge, unapređenje i održavanjae funkcionalnosti i perofarmani web sajta.

Ako imate bilo kakve sumnje ili pitanja u vezi sa politikom kolačića, molimo vas da pišete na jelena.sustum@simbex.rs.

Poverljivost vašeg korisničkog imena, (USERNAME), lozinke (PASSWORD) i drugih poverljivih informacija koje su u vezi sa vašim pristupom na ovaj web sajt držite u tajnosti i nemojte ih davati na uvid trećim licima.

Ukoliko posumnjate ili postanete svesni da je neka neovlašćena osoba došla do informacije o Vašim podacima, korisničko ime, (USERNAME), lozinka ( PASSWORD ), ili drugim poverljivim informacijama u vezi sa Vašim pristupom na ovaj web sajt, molimo Vas da odmah ponovo unesete svoj e-mail u polje za registraciju i automatski će vam stići nova šifra.

Vi se smatrate odgovornim za dela drugih koji su korisitili Vaše korisničko ime, (USERNAME), lozinku (PASSWORD), ili druge Vaše poverljive informacije

 

Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics – uslugu za web analitiku koju pruža Google Inc. (“Google”). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

– tip/verzija pretraživača,
– operativni sistem koji se koristi,
– referrer URL (prethodno posećena stranica),
– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
– vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

 

Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Simbex NS ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Facebook
Instagram

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Simbex NS ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

 

Marketinške svrhe – prijava za dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i SMS marketing

Postoji način da se prijavite za slanje promotivnih ponuda od strane Simbex NS.

Ukoliko želite da primate naša obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, na našem web sajtu u svakom trenutku možete ostaviti sledeće podatke na dnu stranice:

adresu e-pošte ako su u pitanju obaveštenja putem newsletter-a.

Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku (Opcija se nalazi na dnu svakog emaila), u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Svaki kupac se automatski prijavljuje na SMS/Viber promotivne poruke koje se dostavljaju tokom akcije.

Ukoliko ne želite da dobijate notifikacije za akcije potrebno je da stopirate SMS/Viber promotivne poruke ili da se obratite našoj podršci kako bi blokirali broj i slanje daljih obaveštenja. Žalbe za Newsletter i Viber/SMS informativne poruke možete se obratiti našoj pordšci na  info@simbex.rs