Poručivanje

1. Pristupanjem ovom sajtu prihvatate dole navedene uslove
Vaš pristup i korišćenje sajta www.simbex.rs (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog veb sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima

2. Sadržaj sajta
Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su Simbex-a NS d.o.o. pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Neovlašćeno korišćenje ili distribucija bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi;

3. Informacije o proizvodima
Informacija na ovom web sajtu može biti nepotpuna, zastarela ili netačna, a zbog načina na koji se web sajtovi memorišu, kopiraju i preuzimaju.
Informacije na ovom web sajtu su namenjene da informišu, dopune i približe proizvode širokom krugu korisnika posredstvom internet media. Ove informacije nisu zamena za stručna mišljenja vašeg lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog saradnika u ovoj oblasti stručnosti.
Za sve proizvode preporučujemo da prvo morate konsultovati Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko niste sigurni u vezi uzimanja, korišćenja, davanja i upotrebe određenog proizvoda, a ne oslanjati se na isključivo na bilo kakvu informaciju preuzetu sa ovog web sajta.
Stoga Vas molimo da uvek pročitate uputstvo za upotrebu o bilo kojem kupljenom proizvodu i da se pridržavate navedenih informacija.

4. Odricanje od odgovornosti
Ne postoji mogućnost odgovornosti za bilo kakve informacije ili usluge koje se mogu pojaviti na Sajtu. Mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost i nemarnost, za sadržaj ove web stranice, za preuzimanje podataka i prodaju proizvoda preko njega, sve do maksimalne mere dozvoljene od strane relevantnog zakona po kojem bilo koji postupak koji se tiče naše odgovornosti za sadržaj, preuzimanje (download) ili kupovinu proizvoda bio osnovan.
Ne preuzima se odgovornost za bilo koje informacije ili usluge koje se pojavljuju na bilo kom sajtu koji je povezan sa ovom sajtom. Neke stranice sajta sadrže linkove ka drugim sajtovima (eksterni linkovi). Sajt ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila treća lica, a koja su vezana linkom sa ovim sajtom ili je inkorporiran kao referenca. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan web sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata.
Vlasnik sajta po svom nahođenju ima pravo da: promeni uslove korišćenja, nadgleda i uklanja objave na sajtu, menja sadržinu sajta i u svakom trenutku prestane sa prikazivanjem sajta bez prethodnog obaveštenja.
Ukoliko se utvrdi da bilo koji član, uslov ili odredba ovih uslova korišćenja nisu u skladu sa zakonom, da su nelegalni, nevažeći ili neprimenljivi iz bilo kog razloga, punovažnost i primenljivost preostalih članova, uslova i odredbi ni na koji način neće biti promenjene niti umanjene.
Korišćenjem ove stranice, Vi potvrđujete da ste pročitali i razumeli naš izuzetak od odgovornosti.

5. Zaštita privatnosti
Sajt poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke dobijene od strane posetilaca, korisnika sajta i poručioca robe se neće davati na uvid trećoj strani osim u svrhu obrade podataka u cilju pružanja usluga i informacija koje ste tražili, a koristiće ih sektor nadležan za razvoj, marketing i prodaju, kao i kompanija koja obavlja slanje naručenih proizvoda ili distributer proizvoda.

Prilikom obrade porudžbine, traže se sledeći podaci:
– Ime i prezime
– Adresa
– Kontakt telefon
– e-mail
– posredstvom kojeg se vrši registacija i potvrda korisnika.
Ovo je minimalna količina informacija koja je uobičajena i potrebna da bi Vi bili u mogućnosti da izvršite kupovinu, i da Vam se može izvršiti isporuka.

6. Cookies
Takozvani Cookies se koriste kao pomoć od strane sistemskih software za web sajtove, tako da mogu da prepoznaju korisnika koji je prethodno već posećivao taj isti web sajt. Oni takođe mogu zapamtiti informaciju Vašeg korisničkog imena i lozinke koje ste prijavili na našem web sajtu. Većina web čitača automatski dozvoljavaju cookies. Ako ne zelite da prihvatite cookies, trebali bi ste pročitati informaciju koja dolazi zajedno sa vašim čitačem-softverom, da bi videli na koji način Vi možete sistemski isključiti cookies kod Vas, na Vašem računaru.
Zapravo, radi se o odomaćenom načinu rada savremenih portala, tako da ako ste redovan posetilac, software Vas automatski prepoznaje, i olakšava Vaš pristup.

Poverljivost vašeg korisničkog imena, (USERNAME), lozinke (PASSWORD) i drugih poverljivih informacija koje su u vezi sa vašim pristupom na ovaj web sajt držite u tajnosti i nemojte ih davati na uvid trećim licima.
Ukoliko posumnjate ili postanete svesni da je neka neovlašćena osoba došla do informacije o Vašim podacima, korisničko ime, ( USERNAME ), lozinka ( PASSWORD ), ili drugim poverljivim informacijama u vezi sa Vašim pristupom na ovaj web sajt, molimo Vas da odmah ponovo unesete svoj e-mail u polje za registraciju i automatski će vam stići nova šifra
Vi se smatrate odgovornim za dela drugih koji su korisitili Vaše korisničko ime, ( USERNAME ), lozinku ( PASSWORD ), ili druge Vaše poverljive informacije.

7. Fotorafije proizvoda, cene proizvoda i plaćanje
Pripremljene fotografije proizvoda, obrađene su za prikaz na internetu, kao mediju koji je dostupan širokom broju korisnika. Prikaz boja svih proizvoda, može da varira od prave boje istih proizvoda, koji mogu nastati usled razlika u kvalitetu i tehničkim osobinama monitora na kojima se vrši prikaz.

Istaknute cene proizvoda su važeće cene. Ujedno, to su dnevno aktuelne i važeće prodajne cene za naručene proizvode, istaknute i pravilno uočljive. Prikazane cene važe u trenutku Vaše porudžbine. Sistemski je onemogućeno da dođe do promene cena u samom trenutku vaše porudžbine.

Cenu koju vidite istaknutu pored proizvoda, biće cena koju plaćate. Cene proizvoda menjaju se s vremena na vreme, u skladu sa poslovnom politikom i tržišnim okolnoastima.

Za preuzetu robu vršite plaćanje ”po pouzeću”, tj. u trenutku kada preuzimate robu.
Ugovor između Prodavca i Kupca smatra se zaključenim momentom kada Kupac potvrdi svoju volju da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini izabranog Predmeta klikom na dugme “Kupi” i potvrđivanjem kupovine klikom na dugme “Potvrdi”, bez daljih obaveštavanja.

Sadržinu zaključenog ugovora između Prodavca i Kupca čine: opis relevantnog Predmeta, i uslovi koje je naveo Prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala Ponudu u trenutku kada je Kupac kliknuo na dugme “Kupi”, i opcije kupovine, varijante i količinu za koje se opredelio Kupac, nakon čega je kliknuo na dugme “Potvrdi”, kao i druge odredbe o kojima su se Prodavac i Kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima.

8. Pravo na odustajanje

  • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
  • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
  • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

 

9. Besplatna isporuka
Ukoliko kupac poruči artikle u ukupnoj vrednosti većoj od 3000 RSD, ostvaruje pravo na besplatnu isporuku.