Promenite veličinu slova


A- A A+

Odaberite jezik za prevod

Zato što brinemo!

Tetra peleneTetra pelene su napravljene od prirodnog materijala, što je zdravo za Vašu bebu. Prodaju se samo u jednoj veličini, a ekološke su jer se više puta koriste.