Antimikrobne Nitril Rukavice

Antimikrobne Nitril Rukavice

Abena antimikrobne Nitril rukavice su specifične po karatkeristici da mogu da ubiju 99,999% određenih mikroba za 5 minuta (na osnovu ASTM D7907 standardnih test metoda). Dakle, pored otpornosti na prodor virusa, bakterija, gljivica i hemikalija, karakteriše ih i antimikrobnost. Zbog navedenih svojstava, najčešće se koriste u laboratorijama, bolnicama, klinikama i drugim delatnostima kod kojih su antimikrobno svojstvo i baktericidnost važni pri radu. Poseduju i sve druge karakteristike Abena Nitril rukavica, te usaglašenosti sa svim zahtevima EN: 420, 421, 374, 455 i označene su CE oznakom za bezbednost.

Šifra Proizvod Kom/pak Pak/Kut
10202 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, S, 100/1 100 10
10203 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, M, 100/1 100 10
10204 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, L, 100/1 100 10
10125 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, XS, 200/1 200 10
10126 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, S, 200/1 200 10
10127 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, M, 200/1 200 10
10128 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, L, 200/1 200 10
10129 Rukavice, Nitril, Antimikrobne, XL, 200/1 200 10